My Community

ถาม-ตอบ ปรึกษาปัญหากฎหมาย => ปรึกษากฎหมายกับอัยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: nonglak ที่ มกราคม 05, 2015, 07:47:06 PM

หัวข้อ: การเดินทางระหว่างประเทศกับผู้เยาว์
เริ่มหัวข้อโดย: nonglak ที่ มกราคม 05, 2015, 07:47:06 PM
สวัสดีค่ะ
ดิฉัน นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปและเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือคนไทยในสวิตฯค่ะ ขอเรียนถามท่านอัยการดังต่อไปนี้
ข้อมูล หญิงไทยมีบุตรนอกสมรสอายุ ๓ ขวบ กับชาวสเปนที่พำนักและทำงานอยู่ในสวิตฯ  ฝ่ายบิดารับรองบุตรตามกฎหมายและบุตรเดินทางโดยหนังสือเดินทางสเปน ยังไม่มีหนังสือเดินทางไทยเพราะยังไม่ได้รับการยินยอมจากบิดา
มารดาพาบุตรเข้าสวิตฯโดยวีซ่านักท่องเที่ยว (บุตรเข้าได้เลยเพราะมีหนังสือเดินทางอียู) กำลังเดินเรื่องจะสมรส แต่เกิดทะเลาะวิมาททำร้ายร่างกาย มีบันทึกตำรวจเป็นหลักฐาน (เรื่องทะเลาะวิมาทและทำร้ายร่างกายนี้มีมานานแล้วทุกครั้งที่ฝ่ายชายเสพสุรามึนเมา)
มารดาของเด็กประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยโดยพาบุตรกลับด้วย แต่ทางสถานทูตไทยไม่สามารถออกหนังสือเดินทางไทยให้ได้ มารดาของเด็กกลัวว่าจะโดนกักตัวที่ด่านตรวจคนออกเมืองเพราะมีผู้เยาว์และไม่มีหนังสือยินยอมจากบิดา (มารดามีเอกสารแสดงว่าเป็นมารดาเป็นภาษาราชการสวิสเรียบร้อย๖
คำถาม มารดาจะพาบุตรกลับประเทศไทยได้อย่างไรนอกจากเสี่ยงลองผ่านด่าน

หวังว่าจะได้รับคำตอบโดยเร็วเพราะสถานการณ์ค่อนข้างร้อนแรงค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นงลักษณ์
หัวข้อ: Re: การเดินทางระหว่างประเทศกับผู้เยาว์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 15, 2015, 11:16:09 AM
         เรียน คุณนงลักษณ์  ใจสงฆ์ เทร็พท์
        ตามที่คุณได้เรียนปรึกษาเรื่องมารดาชาวไทยที่ประสงค์จะพาบุตรลูกครึ่ง ไทย-สเปน กลับมาประเทศไทยจากสวิสเซอร์แลนด์
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนตอบดังนี้
               ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบุตรเป็นบุตรนอกสมรสที่บิดาได้รับรองแล้ว บิดาจึงเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่มารดาชาวไทยเพิ่งเดินทางพาบุตรไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (โดยบุตรใช้หนังสือเดินทางสเปน) เพื่อพบกับบิดาชาวสเปนที่พำนักและทำงานอยู่ที่นั่น ดังนี้ สฝคป. เห็นว่าในแง่ของอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยลักษณะทางแพ่งของการลักพาเด็กข้ามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ (The Hague convention on the Civil Aspect of International Child Abduction 1980) ซึ่งทั้งประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่างก็เป็นภาคี ต้องถือว่าบุตรมีถิ่นที่อยู่ปกติ (Habitual Residence) ในประเทศไทย จึงเป็นเหตุผลที่มารดาและบุตรสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าบิดาจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ตาม การที่บุตรไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เพราะบิดาไม่ยินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือว่าเป็นการหน่วงเหนี่ยวบุตรไว้โดยมิชอบ (Wrongful retention) ตามนัยแห่งอนุสัญญา ฯ อันจะทำให้มารดาในฐานะผู้มีสิทธิควบคุมดูแลมีสิทธิร้องขอให้ผู้ประสานงานกลางสวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินการส่งตัวเด็กกลับประเทศไทยได้ตามกลไกของอนุสัญญาฯ ในท้ายที่สุด
               ส่วนในประเด็นเรื่องการขอหนังสือเดินทางไทยจาก สอท. ไทยให้บุตรเพื่อเดินทางกลับมานั้น เห็นว่าไม่จำเป็น และไม่อาจกระทำได้เพราะมารดาจะต้องแสดงสูติบัตรที่แท้จริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงของบิดามารดา รวมทั้งหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตัวได้ อย่างไรก็ตาม สฝคป. เห็นว่า มารดายังคงสามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้พร้อมกับบุตร โดยให้บุตรยังคงใช้หนังสือเดินทางสเปนเดินทางออกมาได้โดยแสดงประกอบกับเอกสารที่รับรองว่ามารดาเป็นมารดาโดยชอบธรรม
               ในกรณีที่มีปัญหา มารดาสามารถขอความช่วยเหลือโดยตรงได้ที่ Office fédéral de la Justice, Unité Droit international privé, Bundesrain 20, CH-3003 BERNE (Email: kindesschutz@bj.admin.ch หรือโทร +41 (31) 3238864)
          จาก
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ