My Community

เล่าสู่กันฟัง => เล่าสู่กันฟัง เรื่องสุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: adzposter ที่ กันยายน 17, 2018, 03:26:45 AM

หัวข้อ: ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉล
เริ่มหัวข้อโดย: adzposter ที่ กันยายน 17, 2018, 03:26:45 AM
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด(https://c.lnwfile.com/_/c/_raw/vp/64/3j.jpg)

 (https://www.attorney285.co.th/p/3187)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3187

 (https://www.attorney285.co.th/p/3187)ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 309 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
โครงสร้างสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวของกับด้านการเกษตร
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564)
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
การตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สนองตอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
สรุปกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564
โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
การดำเนินงานการเกษตร
ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
ดินและการกำเนิดดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
มาตรการเตรียมพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ด้านการเกษตร
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=false&embedded=true&srcid=1xyjEmCYNOgDusY_v-16Xg91_PQGvgIJV&hl=th) 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/243 (https://www.attorney285.co.th/category/243)​

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order (https://www.attorney285.co.th/how2order)  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th (https://www.attorney285.co.th/) 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law (http://www.facebook.com/attorney285.Law) 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 

(https://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)
(http://upic.me/i/h1/qrlineattorney285200.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20151201153923_b.jpg) (https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=052efe-35-5-e50a8531b8403c2b6c16aeb4e42db111173cbc8&markID=firstmark)
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)