วีดีโอ

 • การเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2560 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี
 • โครงการให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของผู้หญิงไทยในฮ่องกง
 • ท่านอดุลย์ถึงหญิงไทยในฮ่องกง
 • งานประชุมสามัญประจำปีและสัมมนา เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2559
 • เปิดงานสัมมนาพราวเยาวชนไทยในต่างแดน โอกาสและอุสรรค
 • พราวเยาวชนไทยในต่างแดน โอกาสและอุสรรค
 • “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้มแข็ง ตอนที่1” กับคุณหมอ ประเวช ตันตติพิวัฒนสกุล
 • “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้มแข็ง ตอนที่ 2” กับคุณหมอ ประเวช ตันตติพิวัฒนสกุล
 • พม.เตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนไปต่างประเทศ
 • การเตรียมตัวไปใช้ชีวิตครอบครัวในต่างประเทศ ตอน2
 • การเตรียมตัวไปใช้ชีวิตครอบครัวในต่างประเทศ ตอน1
 • สรุปการประชุมคณะกรรมธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60 (ภารกิจของปลัดกระทรวง)


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ