example1

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ www.Yingthai.net
18 ต.ค. 2560

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

             ศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือให้ความรู้ กับหญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และคิดกำลังจะเดินทางไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล หรือปรึกษาปัญหาได้โดยตรงที่ www.yingthai.net หรือสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

video  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ