example1

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สายด่วนช่วยเหลือสังคมโทรฟรีทั่วโลก
11 ต.ค. 2560

+6691301300 สายด่วนช่วยเหลือสังคมโทรฟรีทั่วโลก 24 ชั่วโมง

 รับแจ้งเหตุผ่าน SMS และโทรเบอร์เดียวฟรีทั่วโลก

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวง พม.

พร้อมประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ