example1

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

การจัดเวทีพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้หญิงไทยในต่างแดน
27 ก.ย. 2560
การจัดเวทีพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้หญิงไทยในต่างแดน
     
       “ เสริมพลัง สร้างกำลังใจ" Empowerment) ขอเชิญร่วมฟังการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเสริม พลังสร้างกำลังใจ” สืบค้นพลังด้านใน พลังด้านดี สู่การแบ่งปัน นำไปสู่การดำเนินชีวิตให้เข้มแข็ง เป็นคนดีของสังคม และทำงานอย่างมีความสุข
       ถ้าคุณคิดว่า คุณขาดพลังและกำลังใจ เรามาร่วมค้นหาพลังสร้างสรรค์จากตัวคุณ ถ้าคุณคิดว่า คุณมีพลังและสิ่งดีๆมากมายเต็มล้นหัวใจ เราจงนำมาแบ่งปันกัน
       ถ้าคุณคิดว่า คุณมีความสุขที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น เรามาเติมพลังและกำลังใจให้ตัวเรา
 
 
โดย คุณทัศนีญาฎา แสนคำ  
ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ฝึกอบรมการเสริมพลังและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศไทย
 
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑๖.๐๐ น.
- City Hotel เมืองมันน์ไฮม์ 
Sirima Roth คุณกุ้ง สิริมา โร๊ท์
Tattersall Straße 20-24
68165 Mannheim - Germany 
Tel. 0621 408008
 
ประสานงานและสนับสนุนการจัดโดย คุณกุ้ง สิริมา โร๊ท์
ติดต่อสอบถาม คุณดรรชนี ฟิทซ์เนอร์
01712778135


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ