example1

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

บทสัมภาษณ์กับกลุ่มอาสาสมัครเบื้องหลังบริการ เด็กไทย ฮอตไลน์ ที่ให้คำปรึกษาคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่นและคนไทยที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
14 ก.ย. 2560

ดนตรีพาเที่ยว
ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน

คุณสันติภาพ อัศวโสตถิ๋ และคุณกุลประภา เกตุแก้ว อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง วันนี้เสนอบทสัมภาษณ์กับกลุ่มอาสาสมัครเบื้องหลังบริการ เด็กไทย ฮอตไลน์ ที่ให้คำปรึกษาคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่นและคนไทยที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น อาสาสมัครกลุ่มนี้ให้บริการคำปรึกษาแบบไหนบ้าง ที่มาเรื่องราวเบื้องหลังบริการฮอตไลน์นี้เป็นอย่างไร อย่าพลาดติดตาม

รับฟังรายการได้จากลิงก์นี้https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/listener/201709010600/

รับฟังรายการย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ตได้ 7 วันนับจากวันที่ออกอากาศ  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ