example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือการใช้ชีวิตในฮ่องกง

          รัฐบาลมีภารกิจในการส่งเสริมบูรณาการของชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยสู่สังคม คู่มือการใช้ชีวิตในฮ่องกง เล่มนี้ให้คำแนะนำแก่ชาติพันธ์ ชนกลุ่มน้อยที่เพิ่งเข้ามาพำนัก ในการปรับตัวเข้ากับชีวิตประจำวันในฮ่องกง ตลอดจนชี้แนะข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย
 
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ