example1
จากวันที่ ถึงวันที่
รายการวิทยุไทยในฮ่องกง "สยามเมืองยิ้ม" 31 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

โครงการ King of Hearts ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 31 ต.ค. 2559
news titile ..

รายละเอียด

วัดพุทธวิปัสสนาธรรมร่วมกับสมาคมรวมไทยในฮ่องกง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 31 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

การอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับหญิงไทยไปต่างประเทศ 17 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

โครงการ “การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤติสำหรับคนไทยในต่างประเทศ” 17 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

โครงการให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของผู้หญิงไทยในฮ่องกง 14 ก.ย. 2559
news titile

รายละเอียด

บันได 5 ขั้น สานฝันในต่างแดน 24 ส.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

งานประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2559 30 มิ.ย. 2559
news titile

รายละเอียด

พราวเยาวชนไทยในต่างแดน โอกาสและอุสรรค 30 มิ.ย. 2559
news titile THAI YOUTH ABROAD SUCCESS AND SPECTRE

รายละเอียด

เปิดการสัมมนา ในหัวข้อ “พราวเยาวชนไทยในต่างแดน โอกาสและอุปสรรค” 30 มิ.ย. 2559
news titile

รายละเอียด


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ