example1
จากวันที่ ถึงวันที่
ศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 20 ก.ค. 2560
news titile

รายละเอียด

บริการรับปรึกษาทางไลน์ 28 มี.ค. 2559
news titile บริการรับปรึกษาทางไลน์

รายละเอียด

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2560 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี 17 พ.ค. 2560
news titile

รายละเอียด

ทำเนียบผู้เข้าอบรมอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ 3 ส.ค. 2560
news titile ทำเนียบผู้เข้าอบรมอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ

รายละเอียด

การประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี_2560 19 ธ.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

รายการวิทยุไทยในฮ่องกง "สยามเมืองยิ้ม" 31 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

โครงการ King of Hearts ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 31 ต.ค. 2559
news titile ..

รายละเอียด

วัดพุทธวิปัสสนาธรรมร่วมกับสมาคมรวมไทยในฮ่องกง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 31 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

การอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับหญิงไทยไปต่างประเทศ 17 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด

โครงการ “การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤติสำหรับคนไทยในต่างประเทศ” 17 ต.ค. 2559
news titile

รายละเอียด


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ