example1
จากวันที่ ถึงวันที่
ศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ www.Yingthai.net 18 ต.ค. 2560
news titile

รายละเอียด

สายด่วนช่วยเหลือสังคมโทรฟรีทั่วโลก 11 ต.ค. 2560
news titile

รายละเอียด

การจัดเวทีพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้หญิงไทยในต่างแดน 27 ก.ย. 2560
news titile

รายละเอียด

บทสัมภาษณ์กับกลุ่มอาสาสมัครเบื้องหลังบริการ เด็กไทย ฮอตไลน์ ที่ให้คำปรึกษาคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่นและคนไทยที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น 14 ก.ย. 2560
news titile

รายละเอียด

กองคุ้มครองฯ เตือนภัยการไปทำงานนวดในคาซัคสถาน 8 ก.ย. 2560
news titile

รายละเอียด

DEKTHAI HOTLINE 15 ส.ค. 2560
news titile

รายละเอียด

"เดินสายบรรยายการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในต่่างแดน" โดย ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรปเครือข่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 30 ส.ค. 2560
news titile "เดินสายบรรยายการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในต่่างแดน" โดย ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรปเครือข่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รายละเอียด

Thai Town Budapest คนไทยในฮังการีมารวมตัวทำอะไรกัน? 30 พ.ย. 542
news titile

รายละเอียด

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับคนไทยที่ตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 1 ส.ค. 2560
news titile

รายละเอียด

การติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 สำหรับต่างประเทศ 10 ส.ค. 2560
news titile

รายละเอียด


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ